หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (AHRDA) ฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือสาขาการควบคุมอุปกรณ์นิวแมติกส์ด้วย PLC สำหรับการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ มอบหมายให้นายหาญชัย  ขุนณรงค์  ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ เปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือสาขา การควบคุมอุปกรณ์นิวแมติกส์ด้วย PLC สำหรับการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ จำนวน 30 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 17 -21 ธันวาคม 2561 ณ บริษัทไทยซัมมิทโอโตโมทีฟ จำกัด มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 23 คน


ว้นที่ข่าว : 18/12/2561