หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (AHRDA) และเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาฝีมืิอแรงงานร่วมต้อนรับ Mr.Kamae Kennichi ผู้อำนวยการสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...
...
...
...
...
...

นายอนุชา ละอองพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ และเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมต้อนรับ Mr.Kamae  Kennichi ผู้อำนวยการสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น เข้าพบและหารือเกี่ยวกับมาตรฐานฝีมือแรงงานของประเทศไทยและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขา PLC พร้อมทั้งเยี่ยมชมสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ ในวันที่ 13 ธันวาคม 2561  ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์


ว้นที่ข่าว : 18/12/2561