หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (AHRDA) และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ ร่วมต้อนรับ บุคลากรและทีมงาน จาก JICA THAILAND และ JICA KENYA ในการเยี่ยมชมสถาบันฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีม่ือแรงงาน (นางถวิล  เพิ่มเพียรสิน) พร้อมเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานและเจ้าหน้าสถาบันพัฒนาุบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (AHRDA) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ ร่วมต้อนรับบุคลากรและทีมงานจาก JICA THAILAND และ JICA KENYA ในการเยี่ยมชมสถาบัน ฯ ด้านการพัฒนาบุคลากร นวัตกรรมด้านยานยนต์ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์


ว้นที่ข่าว : 18/12/2561