หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
สพร 12 สงขลา ดำเนินการสอบคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม สาขาเทคนิคการขับรถลากจูง

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...
...
...
...

(14 สิงหาคม 2561) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา ดำเนินการสอบคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม สาขาเทคนิคการขับรถลากจูง เพื่อ สร้างงาน สร้างอาชีพ รองรับระบบโลจิสติกส์ ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยได้รับสนับสนุนงบประมาณจาก จังหวัดสงขลา ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม - 3 กันยายน 2561 ณ สมาคมโลจิสติกส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา


ว้นที่ข่าว : 14/08/2561