หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
สนพ.นครพนม ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม (สนพ.นครพนม) ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  สาขาช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้กับนักศึกษา ระดับ ปวส.2  สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนมจำนวน 20 คน ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารปฏิบัติงานช่างไฟฟ้า สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม


ว้นที่ข่าว : 11/07/2561