หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
ข่าวสพร.19 เชียงใหม่ "เร่งการันตีมาตรฐานฝีมือช่างไฟฟ้า"

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...
...
...
 ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ดำเนินการทดสอบฯให้กับนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายก่อนเข้าทำงานสถานประกอบกิจการ 
         เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1ให้กับนักศึกษาระดับปวส. ชั้นปีสุดท้ายสาขาช่างไฟฟ้าที่จบการฝึกประสบการณ์แล้ว เข้ารับการทดสอบฯ ก่อนเข้าทำงานในสถานประกอบกิจการ 20 คน (เป็นชาย 20 คน) ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่

ว้นที่ข่าว : 30/04/2561