หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
สนพ.พะเยา ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ช่างซ่อมรถยนต์

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...
...

(วันที่ 24 เมษายน 2561) สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา (สนพ.พะเยา) ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างซ่อมรถยนต์ ระดับ1 ระหว่างวันที่ 24 – 25 เมษายน 2561 จำนวน 18 คน ณ อาคารฝึกงานช่างยนต์ สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา


ว้นที่ข่าว : 24/04/2561