หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
สพร. 21 ภูเก็ต ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...
...
วันที่ 22 เมษายน 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต (สพร. 21 ภูเก็ต)  ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพ ช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1 ให้กับพนักงานในสถานประกอบกิจการและบุคคลทั่วไป จำนวน 22 คน สอบภาคความรู้ (ทฤษฎี) ด้วยระบบ E-Testing ซึ่งผ่านภาคความรู้ จำนวน 21 คน ไม่ผ่านภาคความรู้ จำนวน 1 คน
 ณ สถาบันพัฒนาพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต

ว้นที่ข่าว : 23/04/2561