หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
สนพ.เพชรบูรณ์ ทดสอบมาตรฐานฯ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...
...
(30 มีนาคม 2560) สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์(สนพ.เพชรบูรณ์) ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฯ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ1 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิค (ภาคความรู้)
e-testing system จำนวน 20 คน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์(สนพ.เพชรบูรณ์)

ว้นที่ข่าว : 30/03/2561