หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
สมฐ.ใช้สถานที่ สพร.11 สุราษฎร์ธานี จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...

(28 มีนาคม 2561)สำนักมาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้งานระบบคลังข้อสอบ (Test Bank) เพื่อรองรับระบบการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (ภาคความรู้) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Testing System ฉบับปรับปรุง เวอร์ชั่น 2) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2561 ณ อาคารฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี


ว้นที่ข่าว : 28/03/2561