หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
สนพ.มุกดาหาร ขยายการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...
...
...
...
(23 มีนาคม 2561) สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร(สนพ.มุกดาหาร) จัดสัมมนาการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย สถานประกอบการ สถาบันการศึกษา และผู้ประกอบอาชีพ จำนวน 35 คน ณ โรงแรมพลอยพาเลซ

ว้นที่ข่าว : 23/03/2561