หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
สพร.19 เชียงใหม่ "เดินหน้าการันตีมาตรฐานฝีมือช่างไฟฟ้า"

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...
...
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ (สพร.19 เชียงใหม่) "เดินหน้าการันตีมาตรฐานฝีมือช่างไฟฟ้า" ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานวิทยาลัยการอาชีพฝาง เร่งทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ให้แก่ผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าในเขตพื้นที่อำเภอฝาง ไชยปราการ แม่อาย และเชียงดาว 
             ในวันเสาร์ - อาทิตย์ที่ 17 - 18 มีนาคม 2561 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่  (สพร.19 เชียงใหม่) ร่วมกับผู้ทดสอบของวิทยาลัยการอาชีพฝาง ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้แก่ผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าและนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายก่อนเข้าทำงานในสถานประกอบกิจการ รวม 40 คน ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานวิทยาลัยการอาชีพฝาง

ว้นที่ข่าว : 19/03/2561