หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
Ahrda สานต่อการฝึกอบรมผู้ประเมินทดสอบสาขา PLC ระดับ 2 ภายใต้โครงการ SESPP

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 นายอนุชา ละอองพันธ์ ผู้อำนวยการ AHRDA กล่าวต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากกระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการประเทศญี่ปุ่น บริษัท JTB และ ผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่น ที่ได้กรุณาสนุบสนุนการฝึกอบรมการเป็นผู้ประเมินทักษะและการทดลองประเมินทักษะ ให้แก่เจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและเจ้าหน้าที่จากภาคเอกชน และยินดีต้อนรับผู้เข้าอบรมจากประเทศเวียดนามทั้ง 4 ท่าน

          ในครั้งนี้เป็นการอบรมที่ต่อเนื่องจากเดือนพฤศจิกายน ปีที่แล้ว เป็นการอบรมผู้ประเมินทดสอบสาขาการควบคุมลำดับขั้น ระดับ 2 ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์ฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีความรู้และวิธีการประเมินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติของประเทศญี่ปุ่นและสามารถนำวิธีการดังกล่าวมาประยุกต์ใช้กับการประเมินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติของไทย โดยการอบรมนี้จะทำให้กระบวนการพัฒนาผู้ประเมินทักษะในสาขานี้ มีความรู้ ทักษะ  การประเมินที่มีคุณภาพ แม่นยำ ถูกต้อง ส่งผลลัพธ์กระบวนการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติของประเทศไทยมีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากลต่อไป


ว้นที่ข่าว : 01/02/2561