หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
Ahrda สานต่อการฝึกอบรมผู้ประเมินทดสอบสาขา PLC ระดับ 2 ภายใต้โครงการ SESPP

ข่าวฝึกอบรม

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 นายอนุชา ละอองพันธ์ ผู้อำนวยการ AHRDA กล่าวต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากกระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการประเทศญี่ปุ่น บริษัท JTB และ ผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่น ที่ได้กรุณาสนุบสนุนการฝึกอบรมการเป็นผู้ประเมินทักษะและการทดลองประเมินทักษะ ให้แก่เจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและเจ้าหน้าที่จากภาคเอกชน และยินดีต้อนรับผู้เข้าอบรมจากประเทศเวียดนามทั้ง 4 ท่าน

          ในครั้งนี้เป็นการอบรมที่ต่อเนื่องจากเดือนพฤศจิกายน ปีที่แล้ว เป็นการอบรมผู้ประเมินทดสอบสาขาการควบคุมลำดับขั้น ระดับ 2 ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์ฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีความรู้และวิธีการประเมินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติของประเทศญี่ปุ่นและสามารถนำวิธีการดังกล่าวมาประยุกต์ใช้กับการประเมินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติของไทย โดยการอบรมนี้จะทำให้กระบวนการพัฒนาผู้ประเมินทักษะในสาขานี้ มีความรู้ ทักษะ  การประเมินที่มีคุณภาพ แม่นยำ ถูกต้อง ส่งผลลัพธ์กระบวนการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติของประเทศไทยมีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากลต่อไป


ว้นที่ข่าว : 01/02/2561