หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
สนพ.มหาสารคาม ทดสอบฯ ผู้ประกอบอาหารไทย

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...
...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม (สนพ.มหาสารคาม) ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ในสาขา ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 ให้แก่กลุ่มคนทำงาน และประชาชนทั่วไป ซึ่งมีผู้เข้ารับการทดสอบฯ จำนวน 20 คน ซึ่งการทดสอบฯ ในครั้งนี้เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคามกับสนพ.มหาสารคาม


ว้นที่ข่าว : 30/11/2560