หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
ฝึกอบรม ผู้ประเมินทักษะฝีมือ (Skill Assessor Training) และการทดลองประเมินทักษะ (Skill Evaluation Trial)

ฝึกอบรม ผู้ประเมินทักษะฝีมือ (Skill Assessor Training) และการทดลองประเมินทักษะ (Skill Evaluation Trial)

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 นายชัย มีเดชา ผู้อำนวยการ สพร.1 สมุทรปราการ และนายอนุชา ละอองพันธ์ ให้การต้อนรับ คุณคาซูมะ ทากาโงะ  เลขานุการเอกประจำสถานเอกอัครราชประเทศญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย ท่านวิยากรจากบริษัทพานาโซนิค ประเทศญี่ปุ่น ผู้แทนจากบริษัท JTB ประเทศญี่ปุ่น และผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

สำหรับการอบรมครั้งนี้ จะทำให้กระบวนการพัฒนาผู้ประเมินทักษะในสาขานี้ มีความรู้ ทักษะ การประเมินที่มีคุณภาพ แม่นยำ ถูกต้อง ส่งผลลัพธ์กระบวนการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติของประเทศไทยมีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากล

โดยจะมีการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 13 - 17 พฤศจิกายน 2560 ณ ชั้น 11 ห้องฝึกอบรม Electrical & Electronic สถาบัน AHRDA


ว้นที่ข่าว : 15/11/2560