หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
สพร. 16 นครปฐม สร้างพนักงานทำความสะอาด

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...
...
...

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม (สพร. 16 นครปฐม) ดำเนินการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาพนักงานทำความสะอาดส่วนหน้า ให้กับพนักงานในสถานประกอบกิจการหรือบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจฝึกอบรม มีผู้เข้ารับฝึกอบรมจำนวน 20 คน ระยะเวลาการฝึกอบรมจำนวน 30 ชั่วโมง ณ ห้องฝึกอบรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


ว้นที่ข่าว : 31/07/2560