หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
สนพ.มหาสารคาม เสริมทักษะช่างไฟฟ้าชุมชน

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...
...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม (สนพ.มหาสารคาม) กับสำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม  ร่วมกันเปิดฝึกอบรม โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเรื่องอาชีพ ประจำปี 2560 จังหวัดมหาสารคาม ด้วยการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ หลักสูตรอาชีพเสริม สาขา การเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร ระยะเวลาการฝึกอบรม 60 ชั่วโมง มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 16 คน เพื่อเป็นการเสริมทักษะช่างไฟฟ้าชุมชนในการให้บริการประชาชน ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชน บ้านหนองโปร่ง ต.ดงยาง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม


ว้นที่ข่าว : 17/07/2560