หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
การประชุมและมอบโลเกียรติคุณ

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมและมอบโลเกียรติคุณ
นายเสถียร พจน์โพธ์ศรี รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ ก่อนการประชุมมีการมอบโล่เกียรติคุณพร้อมเกียรติบัตร ผู้สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ จำนวน 19 แห่ง และการมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงานในหลักสูตรการฝึกอาชีพระยะสั้นของคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพยานยนต์และชิ้นส่วน จัดฝึกอบรมให้กับนักศึกษาระดับปวส. ปีที่ 2 จากวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี วิทยาลัยเทคนิคนครนายก และวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี โดยนักศึกษากลุ่มนี้ศึกษาในระบบทวิภาคีสาขางานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ซึ่งจะต้องศึกษาในวิทยาลัยเทคนิค 1 ปี และฝึกงานในสถานประกอบกิจการ 1 ปี ณ ห้องประชุม 403 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ


ว้นที่ข่าว : 31/03/2560