หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
เปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับ สาขา:: การพัฒนาคุณภาพด้วยกิจกรรม Quality Control Circle (QCC)

ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (AHRDA) เปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับ สาขา:: การพัฒนาคุณภาพด้วยกิจกรรม Quality Control Circle (QCC) เพื่อพัฒนาความรู้ให้กับแรงงานด้านอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนเพิ่มทักษะให้บุคลากรของภาคเอกชนที่ต้องการยกระดับฝีมือพนักงานมากยิ่งขึ้น ฝึกอบรม ระหว่างวันที่  23-25 มีนาคม 2560 ณ ห้องฝึกอบรม 402 ชั้น 4  (AHRDA)


ว้นที่ข่าว : 23/03/2560