หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
(MOU) โครงการพัฒนาบุคลากรสำหรับสร้างนวัตกรรมการปฏิบัติงานในสายงานการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เพื่อมุ่งสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0

ข่าวประชาสัมพันธ์

ในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน1 สมุทรปราการ ร่วมกับ บริษัท ไทยซัมมิท โอโตโมทีฟ จำกัด และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือ (MOU) โครงการพัฒนาบุคลากรสำหรับสร้างนวัตกรรมการปฏิบัติงานในสายงานการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เพื่อมุ่งสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0
โดยได้รับเกียรติจากท่านผอ.วินัย ท่านดร.ฉัตรแก้ว ท่านรศ.กฤษฎา ท่านผอ.สุชาติ ท่านยงยุทธ และท่านจรูญ เป็นผู้ลงนามในความร่วมมือ และร่วมเป็นพยานในการทำ MOU ครั้งนี้
หน่วยงานอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคนิค 
บริษัท ไทยซัมมิท โอโตโมทีฟ จำกัด

ว้นที่ข่าว : 08/03/2560