หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ก.แรงงาน ขับเคลื่อน AHRDA ผลิตนักศึกษาอาชีวะป้อนตลาดแรงงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ก.แรงงาน ขับเคลื่อน AHRDA ผลิตนักศึกษาอาชีวะป้อนตลาดแรงงาน
3 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารอำนวยการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ นายบุญเลิศ ธีระตระกูล รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการฝึกทักษะอาชีพหลักสูตรระยะสั้นสาขางานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ เพื่อพัฒนานักศึกษาอาชีวะป้อนสู่สถานประกอบกิจการ

ว้นที่ข่าว : 03/03/2560