หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
เปิดฝึกอบรม สาขา การเขียนแบบวิศวกรรม (Engineering Drawing)

ข่าวฝึกอบรม

สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (AHRDA) เปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับ สาขา::การเขียนแบบวิศวกรรม (Engineering Drawing) เพื่อพัฒนาความรู้ให้กับแรงงานด้านอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนเพิ่มทักษะให้บุคลากรของภาคเอกชนที่ต้องการยกระดับฝีมือพนักงานมากยิ่งขึ้น ฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องฝึกอบรม เขียนแบบ ชั้น 11


ว้นที่ข่าว : 20/02/2560