หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สาขา วิศวกรรมคุณค่า และ การประยุกต์ใช้ VA/VE

ข่าวฝึกอบรม

สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้น เปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับ สาขา:::วิศวกรรมคุณค่า และ การประยุกต์ใช้ VA/VE เพื่อพัฒนาความรู้ให้กับแรงงานด้านอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนเพิ่มทักษะให้บุคลากรของภาคเอกชนที่ต้องการยกระดับฝีมือพนักงานมากยิ่งขึ้น ฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 2 (AHRDA)


ว้นที่ข่าว : 14/02/2560