หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
เปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับ การใช้โปรแกรม NX for Solid Modeling

ข่าวฝึกอบรม

สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้น เปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับ การใช้โปรแกรม NX for Solid Modeling เพื่อพัฒนาความรู้ให้กับแรงงานด้านอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนเพิ่มทักษะให้บุคลากรของภาคเอกชนที่ต้องการยกระดับฝีมือพนักงานมากยิ่งขึ้น ฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องฝึกอบรม เขียนแบบ ชั้น 11 (AHRDA)


ว้นที่ข่าว : 14/02/2560