หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
เปิดฝึกอบรม สาขา:::การใช้โปรแกรม SolidWorks 2015

ข่าวฝึกอบรม

สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้น เปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับ สาขา:::การใช้โปรแกรม SolidWorks 2015  เพื่อพัฒนาความรู้ให้กับแรงงานด้านอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนเพิ่มทักษะการเขียนแบบให้บุคลากรสามารถนำไปใช้ประโชยน์ได้สูงสุดกับหน่วยงาน ฝึกอบรม ระหว่างวันที่  4-12 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 11 (AHRDA)


ว้นที่ข่าว : 05/02/2560