หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
เทคนิคการสอนงาน

ข่าวฝึกอบรม

สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (AHRDA) เปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับสาขา เทคนิคการสอนงาน (18 ชม.) เพื่อ ยกระดับความสามารถบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน ณ ห้องฝึกอบรมชั้น 11 (AHRDA) เริ่ม่ฝึกอบรมตั้งแต่วันที่ 18- 20 มกราคม 2560


ว้นที่ข่าว : 31/01/2560