หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
การควบคุมลำดับขั้น PLC (30 ชม.)

ข่าวฝึกอบรม

สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้น เปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับ สาขา การควบคุมลำดับขั้น PLC (30 ชม.) ณ ห้องฝึกอบรม AHRDA ชั้น 11 ระหว่างวันที่ 23-26 มกราคม 2560


ว้นที่ข่าว : 31/01/2560