หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
การใช้โปรแกรม NX for CAD (Free from Modeling)

ข่าวฝึกอบรม

สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้น เปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับ สาขา การใช้โปรแกรม NX for CAD (Free from Modeling) เพื่อพัฒนาความรู้ให้กับแรงงานด้านอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนได้นำความรู้ไปพัฒนาหน่วยงานองค์กรให้เกินประโยชน์สูงสุด ฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 11 (AHRDA)


ว้นที่ข่าว : 31/01/2560