หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
เทคนิคการใช้ TPM การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม

ข่าวฝึกอบรม

นายสุชาติ เงินสุข ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ กล่าวเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับ สาขาเทคนิคการใช้ TPM การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม (18 ชม.) เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน มุ่งเน้นให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ตามนโยบายการพัฒนาฝีมือแรงงาน อย่างเข้มข้น และก้าวไปสู่ ประเทศไทย 4.0 อย่างมั่นคงและยั่งยื่น ต่อไป..


ว้นที่ข่าว : 12/01/2560