หน้าแรก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและข่นส่ง

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง


ว้นที่ข่าว : 15/11/2559