หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > > > > > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
1 5ส รากฐานแห่งการเพิ่มผลผลิต 18 19 มิถุนายน 2562 21 มิถุนายน 2562 สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ สมัคร
2 การควบคุมการปั้มชิ้นส่วนยานยนต์ด้วยหุ่นยนต์ 18 24 กรกฎาคม 2562 26 กรกฎาคม 2562 สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ สมัคร
3 5ส รากฐานแห่งการเพิ่มผลผลิต 18 29 กรกฎาคม 2562 31 กรกฎาคม 2562 สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ สมัคร
4 ความปลอดภัยในการทำงาน (สำหรับหัวหน้างาน) 18 6 สิงหาคม 2562 8 สิงหาคม 2562 สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ สมัคร
5 ระบบการผลิตแบบโตโยต้า 36 13 สิงหาคม 2562 18 สิงหาคม 2562 สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ สมัคร
6 5ส รากฐานแห่งการเพิ่มผลผลิต 18 27 สิงหาคม 2562 29 สิงหาคม 2562 สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ สมัคร
รายการที่ 1 - 6 จากทั้งหมด 6 รายการ