หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
พัฒนาฝีมือแรงงานนยโสธร ฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร เปิดฝึกอบีทหลักสูตรอาชีพเสริม สาขาการประกอบอาหารไทย(18 ชม.) ให้กับกลุ่มผู้ยากจนที่ลงทะเบียนตามโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 10 - 12  มิถุนายน 2562 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร โดยมีผู้ที่ลงทะเบียนตามดครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสมัครเข้าฝึกอบรมรวมจำนวน 20 คน


ว้นที่ข่าว : 12/06/2562
ไฟล์แนบ :: ดาวน์โหลด
ไฟล์แนบ :: ดาวน์โหลด
ไฟล์แนบ :: ดาวน์โหลด