หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
พัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร เปิดฝึกอาชีพให้กับผู้สูงอายุ

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...

 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร เปิดฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพเสริม สาขาการทำขนมไทย 18 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 6 - 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมซึ่งเป็นผู้สูงอายุจำนวน 20 คน 


ว้นที่ข่าว : 07/02/2562
ไฟล์แนบ :: ดาวน์โหลด
ไฟล์แนบ :: ดาวน์โหลด
ไฟล์แนบ :: ดาวน์โหลด