หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
พัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร ฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร  ดำเนินการฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 สาขาการบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกขนส่งขนาดเล็ก  (18 ชั่วโมง)  ให้กับร้านสุขสันต์น้ำดื่ม ซึ่งเป้นสถานประกอบกิจารที่เข้าร่วมโครงการ  ดำเนินการฝึกระหว่างวันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น.  ณ  ห้องประชุมร้านสุขสันต์น้ำดื่ม ต.น้ำคำใหญ่  อ.เมืองยโสธร  จ.ยโสธร โดยมีนายกฤชชัย นิลาศ ตำแหน่งครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับช.3 และนายอมรชัย ถึงแสง  เป็นวิทยากรฝึกอบรมมีผู้เข้ารับการฝึก จำนวน 20 คน“ ซึ่งร้านสุขสันต์น้ำดื่มได้เข้าร่วมโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME4.0” ในปีงบประมาณ2562 เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิต (Productivity improvement) เพิ่มประสิทธิภาพการบริการและลดต้นทุนการผลิต ลดการสูญเสียที่เกิดจากขั้นตอนการผลิตและบริการต่างๆ


ว้นที่ข่าว : 04/02/2562
ไฟล์แนบ :: ดาวน์โหลด
ไฟล์แนบ :: ดาวน์โหลด
ไฟล์แนบ :: ดาวน์โหลด
ไฟล์แนบ :: ดาวน์โหลด