หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันที่รับสมัคร หน่วยงาน
1 การจักสานตระกร้าจากพลาสติก 30 10 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร สมัคร
รายการที่ 1 - 1 จากทั้งหมด 1 รายการ