สถานประกอบการดีเด่น
 
สถานประกอบการดีเด่น

 

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดรับสมัครสถานประกอบกิจการ เพื่อคัดเลือกเป็นสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2559 สามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2560 สอบถามรายละเอียดได้ที่ กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน โทรศัพท์ 0 – 2245 – 2365 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน/สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ทั่วประเทศ
ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานและเอกสารประกอบการพิจารณา โดยสถานประกอบกิจการที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยงานกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้ยื่น ณ จังหวัดนั้น กรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร 
สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด