แผนผังขั้นตอนการให้บริการ
 
แผนผังขั้นตอนการให้บริการ

แผนผังแสดงขั้นตอนการให้บริการแก่ประชาชน ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตราด

ขั้นตอนระยะเวลาแล้วเสร็จของการบริการ การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

ขั้นตอนระยะเวลาแล้วเสร็จของการบริการ การฝึกเตรียมเข้าทำงาน(ในศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตราด)

ขั้นตอนระยะเวลาแล้วเสร็จของการบริการ การฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน

ขั้นตอนระยะเวลาแล้วเสร็จของการบริการ การขอรับสิทธิประโยชน์การฝึกอบรมภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545