หน้าแรก > เอกสารดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด
 
ประเภทเอกสาร
ค้นหา

ประเภทเอกสาร ชนิดเอกสาร ชื่อเอกสาร จำนวนเข้าชม(ครั้ง) จำนวนดาวน์โหลด(ครั้ง) วันที่สร้าง วันที่ปรับปรุงล่าสุด
เอกสารเกี่ยวกับ พรบ. 2545 pdf หนังสือรับรองหลักสูตรค่าใช้จ่าย ฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2561 282 254 18/09/2561 ดาวน์โหลด
เอกสารเกี่ยวกับ พรบ. 2545 pdf หนังสือรับรองหลักสูตรค่าใช้จ่าย ฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 656 624 18/09/2561 18/09/2561 ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการฝึกอบรม pdf ใบสมัครฝึกอบรม 200 155 20/04/2561 ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการฝึกอบรม jpg ใบสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 521 457 17/05/2559 ดาวน์โหลด
การรับรองความรู้ความสามารถ pdf คำขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ (คร.๑๐) 154 149 25/03/2559 ดาวน์โหลด
การรับรองความรู้ความสามารถ pdf ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดสาขาอาชีพ ที่อาจเป็นอันตราย 9999 9994 25/03/2559 ดาวน์โหลด
เอกสารเกี่ยวกับ พรบ. 2545 zip เอกสารแบบฟอร์มสำหรับดำเนินการ พรบ.2545 ทั้งหมด 128 123 13/01/2559 ดาวน์โหลด
คู่มือประชาชน pdf การออกใบแทนใบอนุญาต การดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางาน สถานทดสอบฝีมือคนหางาน 187 181 07/08/2558 ดาวน์โหลด
คู่มือประชาชน pdf การต่อใบอนุญาต การดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางาน สถานทดสอบฝีมือคนหางาน 194 189 07/08/2558 ดาวน์โหลด
คู่มือประชาชน pdf การขออนุญาตรายการเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ผู้ดำเนินการฝึกนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อใช้ในการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในศูนย์ฝีกอบรมฝีมือแรงงาน 196 191 07/08/2558 ดาวน์โหลด
คู่มือประชาชน pdf การขออนุญาตจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน 224 218 07/08/2558 ดาวน์โหลด
คู่มือประชาชน pdf การขออนุญาตและการต่อใบอนุญาตดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 136 130 07/08/2558 ดาวน์โหลด

 


รายการที่ 1 - 12 จากทั้งหมด 19 รายการ