ข่าว หน้าแรก > ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
 
ชื่อ-นามสกุล ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ตำแหน่ง
จ.ส.อ.สมนึก - ม่วงพัฒน์ 27 เมษายน 2541 - 31 กรกฎาคม 2543 ผู้อำนวยการ
นายสัมพันธ์ - อ้นสะอาด 1 สิงหาคม 2543 - 3 กันยายน 2543 ผู้อำนวยการ
นายประณัย - ปุณณานนท์ 4 กันยายน 2543 - 30 กันยายน 2544 ผู้อำนวยการ
นายสิทธิชัย - สิทธิจำลอง 24 พฤศจิกายน 2544 - 28 กันยายน 2546 ผู้อำนวยการ
นายชาครีย์ - สุพรรณสิงห์ 3 มีนาคม 2546 - 26 มกราคม 2549 ผู้อำนวยการ
ว่าที่ร้อยโทประมวล - สุขสถิตย์ 27 มกราคม 2549 - 31 พฤษภาคม 2556 ผู้อำนวยการ
นายสุวิทย์ - ทางชั้น 26 สิงหาคม 2556 - 30 กันยายน 2556 ผู้อำนวยการ
นายบุญชัย - ศิริสนธิวรรธน 28 ตุลาคม 2556 - 14 สิงหาคม 2557 ผู้อำนวยการ
ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ - พรหมดำ 2 มีนาคม 2559 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 ผู้อำนวยการ
นายบรรจง - เจติยานนท์ 1 มีนาคม 2559 - 30 พฤศจิกายน 2559 ผู้อำนวยการ
นายสงกรานต์ - เพิ่มฤาชัย 4 ธันวาคม 2560 - 7 มกราคม 2561 ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด
นางบัญฑิตา - สุขสถิตย์ 8 มกราคม 2561 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด
 


รายการที่ 1 - 12 จากทั้งหมด 12 รายการ