ข่าว หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 

หัวข้อข่าว
รับสมัครเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2557 ในสาขาอาชีพช่างไฟฟ้าฯสาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร รุ่นที่2/2562
ว้นที่ข่าว : 25/12/2561
รับสมัครเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2557 ในสาขาอาชีพช่างไฟฟ้าฯสาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
ว้นที่ข่าว : 25/12/2561
ศพจ.ตราด ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
ว้นที่ข่าว : 22/09/2559
ศพจ.ตราด จัดการทดสอบมาตรฐานฯ สาขาอาชีพพนักงานนวดไทย ระดับ 2
ว้นที่ข่าว : 24/08/2559
ศพจ.ตราด ดำเนินการทดสอบมาตรฐาน ฯ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคร ระดับ 1
ว้นที่ข่าว : 21/07/2559
ศพจ.ตราด จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือ สาขาอาชีพนักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สปาตะวันตก (หัตถบำบัด) ระดับ 2
ว้นที่ข่าว : 24/05/2559
ศพจ.ตราด จัดทดสอบมาตรฐาน ฯ สาขาพนักงานนวดไทยระดับ1
ว้นที่ข่าว : 26/04/2559
ศพจ.ตราด จัดทดสอบมาตรฐาน ฯ สาขาอาชีพพนักงานนวดไทยระดับ 1
ว้นที่ข่าว : 23/06/2558
ศพจ.ตราด จัดทดสอบ ฯ สาขาอาชีพพนักงานนวดไทยระดับ1
ว้นที่ข่าว : 25/02/2558
รายการที่ 1 - 9 จากทั้งหมด 9 รายการ