ข่าว หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
ข่าวฝึกอบรม
 

หัวข้อข่าว
สนพ.ตราด จัดฝึกอบรมโครงการสร้างทักษะแรงงาน/วิชาชีพ (ลาว กัมพชา เมียนมา) ประจำปี 2560
ว้นที่ข่าว : 10/06/2560
สนพ.ตราด เปิดฝึกอบรมหลักสูตร การจัดดอกไม้
ว้นที่ข่าว : 22/09/2559
ศพจ.ตราดจัดอบรมสาขาพูดอังกฤษคำต่อคำเพื่อการทำงาน ระดับ 1
ว้นที่ข่าว : 24/08/2559
ศพจ.ตราด จัดฝึกอบรมสาขาการจัดดอกไม้ในงานพิธี
ว้นที่ข่าว : 24/08/2559
ศพจ.ตราด จัดฝึกอบรม สาขาช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร รุ่นที่ 3/2559
ว้นที่ข่าว : 10/08/2559
ศพจ.ตราด จัดฝึกอบรมสาขาการนวดไทยเพื่อสุขภาพ
ว้นที่ข่าว : 10/08/2559
ศพจ.ตราด จัดฝึกอบรม สาขาช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 18 ชม.
ว้นที่ข่าว : 22/06/2559
ศพจ.ตราด จัดฝึกอบรมสาขานวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง
ว้นที่ข่าว : 22/06/2559
ศพจ.ตราด จัดฝึกอบรมสาขาการสอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ว้นที่ข่าว : 22/06/2559
การฝึกอบรมต่างประเทศ ณ จ.เกาะกง ราชอาณาจักรกัมพูชา
ว้นที่ข่าว : 22/06/2559
ศพจ.ตราด จัดฝึกอบรมสาขาการสื่อสารเพื่อพัฒนาองค์กร รุ่นที่ 1/2559
ว้นที่ข่าว : 22/06/2559
ศพจ.ตราด จัดฝึกอบรมภาษาอังกฤษรับประชาคมอาเซียน
ว้นที่ข่าว : 27/04/2559
ฝึกอบรมหลักสูตรการทำผลิตภัณฑ์ชำระล้าง
ว้นที่ข่าว : 20/04/2559
ศพจ.ตราด เปิดฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงานสาขาช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร
ว้นที่ข่าว : 23/11/2558
ศพจ.ตราด การปูกระเบื้อง
ว้นที่ข่าว : 23/11/2558
ศพจ.ตราด เปิดฝึกอบรมสาขาการประดิษฐ์ของชำร่วย
ว้นที่ข่าว : 23/11/2558
ศพจ.ตราด เปิดฝึกอบรมสาขาการสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก
ว้นที่ข่าว : 23/11/2558
ศพจ.ตราด เปิดฝึกอบรมสาขาภาษากัมพูชาเพื่อการสื่อสารในประชาคมอาเซียน
ว้นที่ข่าว : 23/11/2558
ศพจ.ตราด เปิดฝึกอบรมสาขาการทาสีอาคาร รุ่นที่ 2/2559
ว้นที่ข่าว : 23/11/2558
ศพจ.ตราด เปิดฝึกอบรมสาขาการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก รุ่นที่ 1/59
ว้นที่ข่าว : 23/11/2558
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 40 รายการ