ข่าว หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

หัวข้อข่าว
รับสมัครฝึกอบรม สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รุ่นที่ 2/2562
ว้นที่ข่าว : 28/02/2562
รับสมัครฝึกอบรม หลักสูตรเตรียม สาขาช่างซ่อมเครื่องยนต์ รุ่นที่ 2/2562
ว้นที่ข่าว : 15/02/2562
รับสมัครฝึกอบรม หลักสูตรเตรียม สาขาช่างซ่อมเครื่องยนต์
ว้นที่ข่าว : 15/02/2562
รับสมัครฝึกอบรม หลักสูตรเตรียม สาขาช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี (ชุดทำงานตามสมัย)
ว้นที่ข่าว : 15/02/2562
รับสมัครฝึกอบรม หลักสูตรเตรียม สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ
ว้นที่ข่าว : 15/02/2562
รับสมัครฝึกอบรม หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม รุ่นที่ 2/2562
ว้นที่ข่าว : 15/02/2562
รับสมัครฝึกอบรม สาขาผู้ควบคุมเครื่องจักรรถยก สินค้าไม่เกิน 10 ตัน รุ่นที่ 3/62
ว้นที่ข่าว : 12/02/2562
รับสมัครฝึกอบรม สาขาผู้ควบคุมเครื่องจักรรถยก สินค้าไม่เกิน 10 ตัน รุ่นที่ 2/62
ว้นที่ข่าว : 12/02/2562
รับสมัครฝึกอบรม สาขาผู้ควบคุมเครื่องจักรรถยกสินค้าไม่เกิน 10 ตัน รุ่น 1/62
ว้นที่ข่าว : 12/02/2562
รับสมัครฝึกอบรมฝีมือแรงงาน หลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน สาขาพนักงานการโรงแรม 3/62
ว้นที่ข่าว : 06/02/2562
รับสมัครฝึกอบรมฝีมือแรงงาน หลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน สาขาพนักงานการโรงแรม 1/62
ว้นที่ข่าว : 06/02/2562
รับสมัครฝึกอบรม สาขาเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม Training Officer 30 ชม.
ว้นที่ข่าว : 06/02/2562
รับสมัครฝึกอบรมฝีมือแรงงาน หลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน สาขาพนักงานการโรงแรม 2/62
ว้นที่ข่าว : 06/02/2562
รับสมัครฝึกอบรม สาขาการใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อนำเสนอผลงานอย่างมืออาชีพ 30 ชม.
ว้นที่ข่าว : 05/02/2562
รับสมัครฝึกอบรม ตัดผมบุรุษ
ว้นที่ข่าว : 08/01/2562
รับสมัครฝึกอบรม สาขาพูดอังกฤษคำต่อคำเพื่อการทำงาน ระดับ1 รุ่น3/2562
ว้นที่ข่าว : 25/12/2561
รับสมัครฝึกอบรม สาขาหลักการเป็นหัวหน้างาน รุ่นที่ 1/2562
ว้นที่ข่าว : 25/12/2561
รับสมัครฝึกอบรม สาขาภาษาอังกฤษเบื้องต้นสำหรับพนักงานโรงแรม รุ่น1/2562
ว้นที่ข่าว : 25/12/2561
รับสมัครฝึกอบรม สาขาการสร้างทักษะในการทำงานรุ่นที่ 2/2562
ว้นที่ข่าว : 25/12/2561
รับสมัครฝึกอบรม สาขาพูดอังกฤษคำต่อคำเพื่อการทำงาน ระดับ1 รุ่น5/2562
ว้นที่ข่าว : 25/12/2561
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 81 รายการ