ศพจ.ตราด จัดฝึกอบรมสาขาการจัดดอกไม้ในงานพิธี

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตราดดำเนินการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ หลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาการจัดดอกไม้ในงานพิธี 30 ชม. ระหว่างวันที่ 23 - 27 ส.ค. 59 ณ เกาะช้างใบลานบีชรีสอร์ท จังหวัดตราด


ว้นที่ข่าว : 24/8/2559 0:00:00
ปิดหน้าจอ