หน้าแรก > ปฏิทินกิจกรรม
Share
ปฏิทินกิจกรรม > ฝึกอบรม สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 
หัวข้อเรื่อง ฝึกอบรม สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
รายละเอียด

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตราด จะดำเนินการเปิดฝึกหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน  สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระยะเวลา 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่  25 - 29  เมษายน  2559  ณ  โรงแรมอัยยะปุระรีสอร์ท แอนด์ สปา อ.เกาะช้าง จ.ตราด สนใจสมัครเรียน สอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์  0 3961 9510

วันที่ เริ่ม กิจกรรม วันที่เริ่ม :
25 เมษายน 2559
สิ้นสุด กิจกรรม ถึงวันที่ :
29 เมษายน 2559