หน้าแรก > ปฏิทินกิจกรรม
Share
ปฏิทินกิจกรรม > ฝีกอบรมสาขาการใช้คอมพิวเตอร์ในสำนักงาน
 
หัวข้อเรื่อง ฝีกอบรมสาขาการใช้คอมพิวเตอร์ในสำนักงาน
รายละเอียด

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตราด จะดำเนินการเปิดฝึกหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน  สาขาการใช้คอมพิวเตอร์ในสำนักงาน ระยะเวลา 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 21 เมษายน - 4 พฤษภาคม  2559  ณ  ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตราด สนใจสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 3961 9510 

วันที่ เริ่ม กิจกรรม วันที่เริ่ม :
21 เมษายน 2559
สิ้นสุด กิจกรรม ถึงวันที่ :
4 พฤษภาคม 2559