หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
ศพจ.ตราด ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ศพจ.ตราด ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ปีงบประมาณ 2559 ในวันที่ 16 กันยายน 2559 ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตราด อ.บ่อไร่ จ.ตราด มีผู้เข้าร่วมการทดสอบฯ จำนวน 18 คน


ว้นที่ข่าว : 22/09/2559