หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.ตราด เปิดฝึกอบรมหลักสูตร การจัดดอกไม้

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน

...
...
...
...
...
...
...

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตราด เปิดฝึกอบรมหลักสูตร การจัดดอกไม้ 30 ชม. ณ โรงแรมบลูรีสอรท์แอนสปา เกาะช้าง ระหว่างวันที่ 5-9 ก.ย.2559 ในการนี้ ศพจ.ตราด ขอขอบคุณ คุณวิชิต สุกระสูยานนท์ และสมาคมโรตารี่ อ. เกาะช้าง ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการฝึกอบรมครั้งนี้ค่ะ 👍🙏😊


ว้นที่ข่าว : 22/09/2559