หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
ศพจ.ตราดจัดอบรมสาขาพูดอังกฤษคำต่อคำเพื่อการทำงาน ระดับ 1

ศพจ.ตราด

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตราดดำเนินการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ หลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาพูดอังกฤษคำต่อคำเพื่อการทำงาน ระดับ 1 ระหว่างวันที่ 22-26 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมอัยยะปุระรีสอร์ท แอนด์ สปา เกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด


ว้นที่ข่าว : 24/08/2559