หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
ศพจ.ตราด จัดการทดสอบมาตรฐานฯ สาขาอาชีพพนักงานนวดไทย ระดับ 2

ศพจ.ตราด ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตราด

ศพจ.ตราดร่วมกับ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยสปาบูรพา จัดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพพนักงานนวดไทย ระดับ 2 ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ไทยสปาบูรพา อ.เมือง จ.ตราด ระหว่างวันที่ 22-24 สิงหาคม 2559


ว้นที่ข่าว : 24/08/2559