หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > > > > > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
1 เทคนิคการซ่อมสีรถยนต์ระบบน้ำ 30 25 กุมภาพันธ์ 2563 28 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด สมัคร
2 การสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก 30 25 กุมภาพันธ์ 2563 29 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด สมัคร
3 สาขาพนักงานแม่บ้านของโรงแรม 280 2 มีนาคม 2563 30 เมษายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด สมัคร
4 พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 30 10 มีนาคม 2563 13 มีนาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด สมัคร
5 การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวอย่างมืออาชีพ 30 10 มีนาคม 2563 13 มีนาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด สมัคร
6 ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ช่วยแม่บ้านโรงแรม 30 11 มีนาคม 2563 14 มีนาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด สมัคร
รายการที่ 1 - 6 จากทั้งหมด 6 รายการ