หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
1 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 30 25 พฤษภาคม 2562 3 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด สมัคร
2 พนักงานแม่บ้านของโรงแรม 30 1 มิถุนายน 2562 4 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด สมัคร
3 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 30 4 มิถุนายน 2562 13 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด สมัคร
รายการที่ 1 - 3 จากทั้งหมด 3 รายการ